Island of Vis

Life is simple,

but people are complicated as cynics will say. But it is precisely the simplicity of living even through the most chaotic touristic periods that makes Vis significantly different from other tourist destinations. Simplicity is the essence of this island tailored to men which is used in its whole by most visitors. Consequently, not just its protruding edges, Vis and Komiža, but also the numerous bays in the island’s interior leave you breathless with their luxuriant fertility.
“Of course, we are talking about natural beauties and traditional Adriatic architecture, but the special attraction of Vis also lies in its atmosphere. During the summer Vis is considerably different from the islands of Hvar, Brač or Korčula. The main reason for this is probably that Vis offers only a very small number of hotel beds so this island is mainly visited by people who like it for their own specific reasons and not by “regular tourists” who may have seen its name in a brochure and thought it might be a nice place to visit.” These are the words of Jonathan Bousfield, an Englishman specialized in writing about Croatia for a notable edition of the Rough Guide tourist book guides who chose Vis amongst his Top 5 choices of Croatian destinations.
We know that one of the reasons for Vis’ uniqueness lies in its 500 years of isolation as a military island where time had stopped. However, as so often happens in life, the thing that once seemed to be a disadvantage in the end turns out to be an important advantage. So, Vis’ exclusiveness does not lie in its excellent hotel capacities, but in the island itself; its untouched nature and the people that haven’t been possessed by tourist commercialisation but who are hospitable in an authentic, “native” way.

Island of Vis – Apartments Verita

Island of Vis

Otok Vis

Život je jednostavan,

ali ljudi su komplicirani, dodati će cinici. No upravo je jednostavnost življenja, pa čak i u najgužvovitija turistička razdoblja, ono što čini Vis bitno drukčijim od drugih turističkih destinacija. Jednostavnost je suština ovog otoka stvorenog po mjeri čovjeka, kojeg većina posjetitelja konzumira u cijelosti. Dakle, ne samo njegove isturene polove, Vis i Komižu, već i brojne vale te unutrašnjost otoka koja svojom bujnom plodnošću oduzima dah.
“Naravno, posrijedi je prirodna ljepota i tradicionalna jadranska arhitektura, no posebna privlačnost Visa leži u njegovoj atmosferi. Vis ljeti je osjetno drukčiji nego Hvar, Brač ili Korčula. Vjerojatno glavni razlog leži u tome što je na Visu doista malo hotelskih kreveta pa na taj otok uglavnom dolaze ljudi koji ga vole iz određenog razloga a ne “obični turisti” koji su njegovo ime vidjeli u nekoj brošuri i pomislili kako bi ga bilo lijepo posjetiti.” Ovo su riječi Jonathana Bousfielda, Engleza kojem je pisanje o Hrvatskoj za uglednu ediciju turističkih vodiča Rough Guide specijalnost i koji je Vis naveo u svom Top 5 izboru hrvatskih destinacija.
Mi znamo da jedan od razloga viške posebnosti leži u njegovoj polustoljetnoj izoliranosti kao vojnom otoku na kojem je vrijeme stalo. No, kako to već ponekad biva u životu, ono što se dugo vremena činilo kao mana na kraju se pretvori u onu bitnu prednost. Dakle, viška eskluzivnost ne leži u vrhunskim hotelskim kapacitetima, već u otoku samom; njegovoj još uvijek neiskvarenoj prirodi i ljudima kojim turistička komercijalizacija nije oduzela pamet već su gostoljubivi na autentičan, “domorodački” način.