The island of Jabuka

Jabuka is, together with Brusnik, an island of volcanic structure and an interesting cone-like shape. It is located on the open sea and due to its form and steep shores is barely approachable. Although very small, it is full of endemic flora and fauna species and is a favourite habitat for open sea birds.

The island of Brusnik

Brusnik is a small volcanic island located 13 km from Komiža. Volcanic islands in Dalmatia are a rarity as the entire shore and islands are exclusively made of limestone. There is a beautiful beach on the island with dark pebbles. “Those who approach it in a small boat used to see the bright outlines of stoney shores, the dark outlines of this island emerged in a water desert appear really mysterious.

The island of Svetac

The island of Svetac or St. Andrew, located 14 nautical miles from Komiža, is one of the Adriatic islands that was once inhabited but which no longer is. The sea surrounding the island is abundant with fish and colonies of a number of rare bird species can be found on the rocks of the north-western parts. On one of the island’s peaks Byzantium and prehistoric remains can be found proving the existence of inhabitants on the island even a thousand years ago.

The Blue Cave

The Blue Cave is located on the island of Biševo. With regard to its geomorphologic characteristics the cave is particularly interesting and represents a typical limestone structure. The special attractions in the cave are the distinctive light effects created by the fracture and reflection of sun rays from the sea bottom. The cave today is a favourite tourist destination.

Monk Seal Cave

The Monk Seal Cave is located on the island of Biševo and has special geomorphologic characteristics. Its aperture onto the sea’s surface is relatively large, but it gets steadily smaller towards the interior. The cave is 160 metres long and the end is incredibly narrow and low terminating in a small beach. This cave was the habitat of one of the most endangered mammals in the world – the Mediterranean monk seal, an extremely rare type of seal.

The island of Palagruža

The Palagruža archipelago is the most distant group of Croatian islands and from the group, the islet of Galijula marks the most southern point of Croatian territory. Palagruža is characterized by its extremely dry climate with only a very small quantity of rainfall. Thanks to this a specific type of vegetation has developed here.

The cave in the island of Ravnik

The cave on the island of Ravnik is well known as a Green Cave. It is a cave formed by means of abrasion with two entrances and an aperture on the top through which light enters reflecting colours from the sea bottom painting its walls green. In the period of the Second World Ware,smaller warships also found shelter here.

Stiniva Bay

Stiniva Bay is located on the southern part of the island of Vis. It is approachable from the sea through a narrow passage after which the bay broadens and ends in a beautiful beach. There is no road leading to the bay and for this reason it has managed to preserve its natural beauty.

Natural beauties – Apartments Verita

Natural beauties

Otok Jabuka

Jabuka je, kao i Brusnik, vulkanske građe, i zanimljivog je čunjastog oblika. Nalazi se daleko na otvorenom moru i zbog svog je oblika i strme obale teško pristupačna. Iako je vrlo malena, obiluje endemskim biljkama i životinjama, a i omiljeno je stanište pticama s otvorenog mora.

Otok Brusnik

Brusnik je mali vulkanski otok udaljen oko 13 km od Komiže. Vulkanski otoci u Dalmaciji su rijetkost budući da su i obala i otoci gotovo isključivo vapnenačke strukture. Na otoku se nalazi prelijepa plaža s tamnim šljunkom. „Onome koji se približava u malom brodiću naviklom da gleda svijetle obrise kamenih obala, tamni obrisi ovog otoka izdignutog u vodenoj pustinji djeluje upravo sablasno“, opisuje Brusnik u „Viškim spomenicima“ Antun Cvitanić.

Otok Svetac

Otok Svetac ili Sveti Andrija, 14 nautičkih milja udaljen od Komiže, jedan je od onih Jadranskih otoka koji je nekoć bio naseljen ali više nije. More oko otoka obiluje ribom, a na stijenama sjevero-zapadnog dijela su kolonije nekih rijetkih ptičjih vrsta. Na jednom od otočkih vrhova mogu se naći bizantski i predpovijesni ostaci što dokazuje da je Svetac bio naseljen i prije tisuću godina.

Modra Špilja

Modra špilja se nalazi na otoku Biševu. Špilja je geomorfološki jako interesantna i predstavlja tipičan krški oblik. Posebna atrakcija u špilji su specifični svjetlosni efekti nastali lomljenjem i odbijanjem sunčevih zraka od morskog dna. Špilja je danas omiljena turistička destinacija.

Medvidina Špilja

Medvidina špilja na otoku Biševu geomorfološki je posebna. Njen otvor na površinu mora relativno je velik, ali se prema unutrašnjosti smanjuje. Špilja je dugačka 160 metara a na samom kraju vrlo je uska i niska i završava malim žalom.Ova špilja je bila stanište jednog od najugroženijih sisavaca na svijetu – sredozemne medvjedice, iznimno rijetke vrste tuljana.

Palagruža

Arhipelag Palagruže je najudaljenija grupa hrvatskih otoka, a mali otočić Galijula iz te grupacije označava najjužniju točku hrvatskog teritorija. Palagružu karakterizira iznimno suha klima s jako malom količinom vlage. Zbog toga se tu razvio i specifičan tip vegetacije. Osim endemskih biljaka postoje i brojne životinjske endemske vrste. Da nadoknade nedostatak vlage, sve ove životinje i biljke, uz brojne druge prilagodbe, koriste vlagu koju proizvodi rosa koje na Palagruži ima jako puno.

Špilja na otoku Ravniku

Špilja na otoku Ravniku poznata je pod imenom Zelena špilja. To je abrazijska špilja s dva ulaza i otvorom na vrhu kroz koji ulazi svjetlost, a odbijajući se od morskog dna stijenke boji u zeleno. U 2. svjetskom ratu tu su pronalazili sklonište mali ratni brodovi.

Uvala Stiniva

Uvala Stiniva se nalazi na južnoj strani otoka Visa. S mora joj se može pristupiti kroz uzak prolaz, nakon kojeg se uvala širi i završava prekrasnom plažom. Do uvale ne vodi nikakva cesta, pa je ona tako uspjela očuvati svoju prirodnu ljepotu.