Nautical tourism
We are all navigation experts

We are all navigation experts

Navigation experts, a colourful society of sailing lovers, more or less accidentally come together in original crews of pretty uncertain sustainability, who are responsible for exposing Vis as a prime destination in the most favourite tour of central Dalmatia for sailors in at least 5 working days.

Some of them will head from the land directly to Vis and some of them will visit Šolta, Brač and Hvar first and then sail to the most prominent settled island in the central Adriatic and choose later: Lastovo or Korčula, or maybe will first visit some of the closer islands: Biševo, Brusnik or Svetac.They are sure to decide tomorrow.

Moored one unusually accessible Vis’ waterfront, lulled in their boat living rooms, navigation experts will, put on a long sleeve sweaters at night, whilst many of them will feel as if they have come home for the first time and will be tempted to include a day or two off in their sailing itinerary. This is how Vis is made. Invented to change your itinerary plans. Yachtsmen like to rent scooters and get lost somewhere in the island’s interior. They like it when members of the Roki family take them by bus to the Plisko polje where are offered finest gastronomic specialties.

I know of a number of navigation experts who in this way bought land on Vis and changed their course forever.

Nautical tourism – Apartments Verita

Nautical tourism

Nautički turizam
Svi smo mi nautičari

Svi smo mi nautičari

Nautičari, šaroliko društvo ljubitelja plovidbe morem, više ili manje slučajno okupljenih u originalne posade prilično neizvjesne održivosti, najzaslužniji su za otkriće Visa kao top destinacije u jedriličarima najdražoj, srednjedalmatinskoj điti od barem 5 radnih dana.
Neki će s kopna potegnuti ravno na Vis, a drugi će preko Šolte, Brača i Hvara doploviti do najisturenijeg naseljenog otoka srednjeg Jadrana, da bi dalje mogli birati kao na dlanu: Lastovo il’ Korčulu, a možda ipak prvo izlet na Biševo, Brusnik ili Svetac. Odlučit će sutra.
Vezani uz neobično pristupačnu višku rivu, zavaljeni u svojim brodskim dnevnim boravcima, nautičari će navečer obući omiljeni dugi rukav, a mnogi će se od njih osjetiti kao da su prvi put u životu došli doma i zbog toga doći u napast da ubace day off il’ dva u svoj plovidbeni plan. Takav je Vis. Izmišljen da vam promijeni plan plovidbe. Nautičari vole iznajmiti skutere pa se izgubiti negdje u unutrašnjosti otoka. Vole kad ih neko od Rokijevih kao kakvu eskurziju potrpa u autobus i pravac Plisko poje. Tu se jede boje.
Znam neke nautičare koji su tako na Visu kupili zemlju i promijenili plan zauvijek.