admin

25

sij2016

Grad Vis

0  
O Visu graduVis je oduvijek bio grad, a jedno kratko vrijeme bio je i država. U njemu je početkom XIX stoljeća živjelo 12. 000 ljudi, pridošlih iz cijele Europe, tako da se u viškom govoru pored izvedenica iz venecijanskog dijalekta, mogu naći i riječi engleskih, francuskih, njemačkih pa čak i mađarskih ... Read More
25. siječnja 2016admin

25

sij2016

Town of Vis

0  
About the town of VisVis has always been a town and for a short period a state as well. At the beginning of 19th century 12,000 people lived here from all over Europe. That influenced Vis’ language where you can find, besides the derivates of the Venetian dialect, English, French, German ... Read More
25. siječnja 2016admin

13

sij2016

Otok Vis

0  
Otok Vis Život je jednostavan,ali ljudi su komplicirani, dodati će cinici. No upravo je jednostavnost življenja, pa čak i u najgužvovitija turistička razdoblja, ono što čini Vis bitno drukčijim od drugih turističkih destinacija. Jednostavnost je suština ovog otoka stvorenog po mjeri čovjeka, kojeg većina posjetitelja konzumira u cijelosti. ... Read More
13. siječnja 2016admin

13

sij2016

Island of Vis

0  
Island of Vis Life is simple,but people are complicated as cynics will say. But it is precisely the simplicity of living even through the most chaotic touristic periods that makes Vis significantly different from other tourist destinations. Simplicity is the essence of this island tailored to men which ... Read More
13. siječnja 2016admin

13

sij2016

Plaže i uvale

0  
Kupanje na VisuKupanje na Visu nezaboravan je doživljaj prvenstveno zbog čistoće pučinskog mora koje ga oplakuje. Bilo da ste spas od vrućine potražili skokom u more negdje u samoj uvali Svetog Jurja, bilo da se lagano prepuštate neobično jakom kurentu i nježnom dodiru podmorskih izvora slatke vode u Moloj Trovni ... Read More
13. siječnja 2016admin

13

sij2016

Beaches and bays

0  
Swimming on VisSwimming on Vis is an unforgettable experience firstly thanks to the clearness of the open sea that surrounds it. No matter whether you are looking for an escape from the heat by jumping into the sea into St. George’s Bay itself, or that you have abandoned yourself to ... Read More
13. siječnja 2016admin

13

sij2016

Prirodne ljepote

0  
Otok Jabuka Jabuka je, kao i Brusnik, vulkanske građe, i zanimljivog je čunjastog oblika. Nalazi se daleko na otvorenom moru i zbog svog je oblika i strme obale teško pristupačna. Iako je vrlo malena, obiluje endemskim biljkama i životinjama, a i omiljeno je stanište pticama s otvorenog mora. ... Read More
13. siječnja 2016admin

13

sij2016

Natural beauties

0  
The island of Jabuka Jabuka is, together with Brusnik, an island of volcanic structure and an interesting cone-like shape. It is located on the open sea and due to its form and steep shores is barely approachable. Although very small, it is full of endemic flora and fauna species ... Read More
13. siječnja 2016admin

13

sij2016

Nautički turizam

0  
Nautički turizamSvi smo mi nautičari Svi smo mi nautičariNautičari, šaroliko društvo ljubitelja plovidbe morem, više ili manje slučajno okupljenih u originalne posade prilično neizvjesne održivosti, najzaslužniji su za otkriće Visa kao top destinacije u jedriličarima najdražoj, srednjedalmatinskoj điti od barem 5 radnih dana. Neki će s kopna potegnuti ravno ... Read More
13. siječnja 2016admin

13

sij2016

Nautical tourism

0  
Nautical tourismWe are all navigation experts We are all navigation expertsNavigation experts, a colourful society of sailing lovers, more or less accidentally come together in original crews of pretty uncertain sustainability, who are responsible for exposing Vis as a prime destination in the most favourite tour of central ... Read More
13. siječnja 2016admin